Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
VİZE BAŞVURU REHBERİ

Destekleyici Belgeler

Vize başvuru için sunulması zorunlu olan belgeler aşağıda listelenmiştir:

 1. Geçerli bir pasaport
 2. Elektronik başvuru formu DS-160' ın barkodlu onay sayfasının çıktısı
 3. Bir adet fotoğraf

Vize sınıfına bağlı olarak sınırlı sayıda ilave destekleyici belge gerekli olabilir. Daha fazla bilgi için aşağıyı okuyunuz:

Her vize türü için gerekli olan standart belgelere ek olarak, 14 yaşın altındaki başvuru sahipleri için aşağıda belirtilen ilave belgelerin de gönderilmesi gerekmektedir:

 • Çocuğun nüfus cüzdanının fotokopisi
 • Her iki ebeveynin de geçerli A.B.D vizesinin fotokopisi
 • Her iki ebeveynin geçerli pasaportlarının biyografik sayfalarının  fotokopisi

80 yaş üzeri başvuru sahiplerinin seçtikleri vize tipinin gerektirdiği evraklara ek olarak tamamlaması gereken özel bir evrak bulunmamaktadır.

Genel Başvuru Belgelerine ek olarak, vize kategorinize göre lütfen aşağıdaki destekleyici belgeleri hazırlayınız:

Ziyaretçi (B1,B1/B2, B2) /Transit Vize (C)

 • Görüşmenize gelirken başvurunuzu destekleyeceğini düşündüğünüz evrakları beraberinizde getirebilirsiniz. Eğer bir üniversite öğrencisi değilseniz normal şartlarda B1/B2 vize görüşmesine gelirken getirmeniz gereken zorunlu evraklar bulunmamaktadır.
 • Eğer üniversite öğrencisiyseniz, veya bir yıl içersinde mezun olduysanız B1/B2 vize görüşmenize okulunuzdan almış olduğunuz resmi not dökümünü (transkript) getirmeniz zorunludur. Okulunuzdan almış olduğunuz ve not durumunuzu göstermeyen diploma ve benzeri evraklar "not dökümü" yerine geçmemektedir ve değerlendirilmeyecektir.

Öğrenci Vizeleri (F1, F2, M1, M2)

 • Okul tarafından verilen SEVIS kaynaklı I-20 Formu
 • F1, M1 başvuru sahiplerinin SEVIS ödeme makbuzu (I-901) 
 • Öğrenci ve/veya yeni mezunlar için, kapalı zarfta alınmış not dökümü – transcript

Ziyaretçi Değişim Vizesi (J1, J2)DS-2019 Formu (Ziyaretçi Değişimi Statüsü için Uygunluk Sertifikası) 

 • DS-7002 Formu (Eğitim / Staj Yerleştirme Planı)
 • J1 vize başvuru sahibinin SEVIS ödeme makbuzu (I-901)

Mürettebat Üyeleri (D, C1/D)

 • İşverenden antetli kağıtla teyit edilmliş iş sözleşmesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirilecek tarih aralıklarını belirten bir yazı
 • İşveren tarafından düzenlendiği şekliyle çalışma kimliğinin kopyası 

Gazeteci (I)

 • İşveren tarafından düzenlendiği gibi Basın Kimliğinin kopyası 
 • İşverenden, işi, pozisyonun türünü (kadrolu/geçici vb.) seyahat amacını ve kalış süresini belirten yazı

NAFTA Vizesi (TN / TD)

 • İşinizin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yönergelerine uygunluğunu gösteren kanıt

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık kanununa gore; göçmen olmayan vize başvurusu yapan kisinin Amerika dışında bir ikametinin olması ve ülkesine yeterince güçlü ailevi, sosyal ve ekonomik bağlarının olduğunu kanıtlaması gerekir.  Bu yüzden; konsolos, başvuru sahibinden istenen zorunlu dökümanlara ek olarak, Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı kısa bir ziyaretin ardından ülkesine geri döneceğinin bir kanıtı olarak ziyaretin amacına iliskin belgeler ile beraber ekonomik, ailevi, sosyal her türlü bağlarını gösteren destekleyici belgeleri de isteyebilir.

Bu tür destekleyici belgelerin bazıları şunladır: Personel/kurum kimlik kartı; maaş bordrosu, banka hesabı, banka cuzdanı gibi gelirinizi gösterir evraklar; şahsınıza veya ailenize ait mal-mülk tapuları; vergi beyannamesi, şirket personeline ait maaş bordroları, bankadaki para akışını gösteren banka cüzdanları, yıllık bilanço veya gelir-gider tablosu, kar-zarar tablosu, imza sirküleri, ticaret odasi kaydı gibi şirketinizin finansal durumuyla ilgili belgeler.  Kredi kartları destekleyici belge niteliği taşımadığı için Konsolosa sunulmamalıdır.

ÖĞRENCİLERE VE YENİ MEZUNLARA ÖNEMLİ UYARI!
Halen üniversite öğrenci olan ya da yeni mezun olmuş başvuru sahipleri başvurdukları vize türü ne olursa olsun mutlaka  akademik durumlarını ve not ortalamasını gösteren okuldan kapalı zarfta alınmış not dökümlerini – transcript - yanlarında bulundurmalıdırlar.

Türk vatandaşları dışında Türkiye’den başvuru yapan yabancı uyruklu vatandaşlar doğum/kimlik belgelerini (İran vatandaşları “shenasname” lerini); evlilik belgelerini; 18 yaş ve üzeri erkek başvuru sahiplerinin askerlik belgelerini ya da askerlikten muaf olduklarını gösterir belgelerini yanlarında bulundurmalıdırlar.

Sağlık sebebiyle A.B.D.’de tedavi göreceklerden istenebilecek destekleyici belgeler:
A.B.D’deki doktordan sağlık değerlendirme raporu ve/veya tedavi prosedürünu anlatan rapor getirilmelidir.  Rapor aşağıdakileri açıkça belirtmelidir:

 • Hastanın sağlık durumunu gösterir hastaneden, doktordan veya bir sağlik kuruluşundan alınan rapor A.B.D.’de gidilecek olan hastaneden alınmış randevu tarihini, uygulanacak tedavi, tahmini tedavi süresi ile doktor, anestezi, radyoloji gibi masrafları da içermelidir.
 • Tedavi sırasında yapılacak işlemler için kişinin ön ödeme yaptığının kanıtı olan belgeler (örneğin her sağlık kuruluşundan alınan orjinal faturalar) getirilmelidir.
 • Türkiye’deki doktordan alınmış, basvuru sahibinin hastalık teşhisini gösteren sağlık raporu.
 • Sağlık masraflarının nasıl karşılanacağına ilişkin mali durumu yansıtan belgeler.
 • Resmi görevliler için, Sağlık Bakanlığı heyet raporu ve ödenek kağıdı.

Lütfen bu belgelerin asıllarını yeminli tercüme bürosu tarafından İngilizce çevirileri ile birlikte getiriniz. Ancak, bu tür belgelerin temini başvunuzun kabul edilmesi için tek başına yeterli olmayabilir.  Konsolos vize görüşmesi sırasında ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık kanununun kendisine tanıdığı yetki  çerçevesinde durumunuzu değerlendirerek kararını verebilecektir.

Vize Başvuru Adımları'na Geri Dön

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yükleme

 • adobe reader
  Ücretsiz İndir

   

  PDF dokümanlar "Adobe Reader" programı kullanılarak yüklenebilirler. Eğer bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü değil ise ücretsiz olarak en son versiyonunu yükleyebilirsiniz.